Om terapeuten

Katrine Faber

Jeg er uddannet som psykoterapeut i Specular-metoden.
Specularmetoden arbejder med krop, følelser, tankeprocesser, udtryk og energi.

Først i et uddannelsesforløb fra 2000-2004 og derefter med en overbygning fra 2014 -2017. 
Se evt. www.specular.dk

Jeg har været i terapi selv med Specular-metoden i perioder siden 1992. Derudover har jeg gennem årene været på intensive kurser andre steder med kropsterapi, musikterapi, stemme- og lydterapi, drømmeterapi og kunstterapi. Jeg er i fortsat udvikling og uddannelse som psykoterapeut og modtager kontinuerligt supervision.

Jeg har beskæftiget mig med kroppen i over 40 år som fysisk scenekunstner, sanger og underviser i krop, bevægelse, stemme, åndedræt, teater og historiefortælling. Derfor er det oplagt for mig at lytte til din krop og det ofte hemmelige vise sprog i kroppen.

Jeg har modtaget undervisning i arbejde med drømme hos Specular -terapeuterne siden 1991 og min terapeutiske mentor og supervisor gennem 30 år Hanne Thorup. Derudover har jeg modtaget undervisning i drømmearbejde hos Ole og Lene Vedfelt, Vedfelt-instituttet, Peter Høgh, Vækstcenteret, Helen Gamborg og Erik Mikkelsen og hos Keren Vishny, USA, Marion Woodman Foundation.

Jeg har siden 2004 arbejdet som terapeut med grupper og med enkeltklienter.

Jeg arbejder også som udøvende scenekunstner og stemmeunderviser.

Se evt om min stemmeundervisning på www.voxviva.dk og mere om mig på www.katrinefaber.dk 

Jeg er Psykoterapeut MPF, godkendt og medlem af Dansk Psykoterapeut Forening.

Jeg arbejder efter de gældende etiske regler, og har tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, jeg bliver bekendt med under terapien. Læs evt. mere på https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/.